در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

سندرم نبوغ اکتسابی

مردی که در استخر از ناحیه مغز دچار آسیب شده بود، به کما رفته و با حالتی که سندرم نبوغ اکتسابی موسیقی شناخته می شود، بیدار شد.
این مرد حدود ۳۵ درصد از شنوایی و بخشی از حافظه خود را از دست داد، اما به چنان قابلیتی دست یافت که وی را به یک پیانیست بزرگ تبدیل مرد. چند روز قبل از بروز این سانحه، ادعا کرده بود که احساس می کند مجبور است در برابر دکمه های پیانو بنشیند!