در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

سومین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو سوم از سری خودکشی های زنجیره ای گیمر های بازی نهنگ آبی که به صورت سقوط از یک جای بلند هستش مطعلق است به دختری که میخواهد خودش را به پایین پرتاب کند اما کسانی که آن اطراف بودند دور او جمع شدند تا شاید بتوانند با صحبت کمی آرامش کنند و بتوانند او را از خودکشی نجات دهند. اما در ظاهر دختر به هیچ وجه راضی نمیشود و زمانی که حواسش نیست یک مرد او را میگیرد و از خودکشی اش جلوگیری میکنند.

زمانی که او را میخواهند ببرند شروع میکند به جیغ و داد کردن. این افراد مستقیما به تیمارستان برده میشوند تا تحت درمان قرار بگیرند و عقاید پوچی که طی ۵۰ مرحله به آنها تحمیل شده از ذهنشان بیرون ریخته شود. کسانی که تحت درمان قرار نگیرند دوباره خودکشی میکنند. نه به دستور ادمین بلکه به خودی خود چون طی ۵۰ مرحله به طور کامل از زندگی زده شده اند. موسیقی و فیلمایی ها طی ۴۹ مرحله شنیدند و تماشا کردند روی تفکر و احساسات آنها تاثیر مخرب گذاشته.