در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ششمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو به دستور کمیته فیلترینگ از سایت برداشته شد

این دختر از اولین قربانی های این بازی هستش که خودکشی کرده. این فیلم توسط خواهرش گرفته شده. خواهرش ادعا داشت که قربانی قبل از پرتاب خود اصرار داشت که او را به بام ببرد و زمانی که با هم رفتند گوشی خودش را در حالت فیلمبرداری قرار داده و گفته از من فیلم بگیر و زمانی که مطمئن شده که موبایل در حالت فیلمبرداری است خود را به پایین انداخته.