در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

صلیبی مرموز بر فراز میدان جنگ

در ۲۷ اکتبر ‌سال ۳۱۲ پس از میلاد، رم در شمال شهر امپراطور کنستانتین لشکر خود را به سمت پل ملوین هدایت میکند تا آماده نبرد با ماکسنتیوس برای باز پس گیری تاج و تخت خود شود. بنا به گزارشات کنستانتین به آسمان نگاه میکند و تصور میکند شاهد وحی الهی است او و سربازانش یک شی درخشان را در آسمان می بینند و کنستانتین آنرا یک صلیب تعبیر میکند و مطمئن میشود که در جنگ پیروز است و آماده فتح رم می شود.

این حادثه یکی از تاثیر گذارترین حوادث تاریخ است زیرا بعداز پیروزی کنستانتین خود او مسیحی میشود و باعث گسترش دین مسیحیت در اروپا و سرزمینهای تحت فرمان خود میشود. آیا واقعا کنستانتین یک صلیب درخشان در آسمان دیده است؟

آیا ممکن است هنگامیکه از زمین به یک هواپیما که در آسمان قرار دارد نگاه میکنید تصویر یک صلیب در ذهن شما تداعی شود (با توجه به این نکته که در آن زمان مردم هیچ شناختی از هواپیما و اشیا پرنده به این شکل و طراحی نداشت اند. در آن زمان هواپیمایی وجود نداشت پس میتواند دلایل دیگری هم داشته باشد)