در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

صورت بلمز

در سال ۱۹۷۱، دوربین ماریا گومز تصویر صورت انسانی را ثبت کرد که روی کف آشپزخانهء منزلش شکل گرفته بود. ماریا که بشدت وحشت کرده بود از پسر و همسرش خواست که تصویر را نابود کنند و کف آشپزخانه را دوباره بسازند. چیزی نگذشت که تصویر دیگری شکل گرفت تا جاییکه شهرداری بلمز تخریب عکاسی را ممنوع کرد.
با گذشت زمان، صورتهای جدیدی با دهانها و چشمهای باز و درحالیکه حالت چهره شان تغییر میکرد پدیدار و بیشتر شدند. بمدت ۳۰ سال، صورتهای بلمز محققان را شگفت زده کرده بود، چرا آنها در این خانه ظاهر میشوند؟