در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

عروسک جولیت

جولیت عروسکی است با نفرینی خاص است، نفرینی که نسل به نسل از مادر به دخترش میرسد. چون این عروسک روح عزیزان دختر را در خود حبس میکند. گفته میشود که هر دختری که این عروسک را داشته باشد صاحب دو فرزند میشود، یک پسر و یک دختر که پسر بعد از سه روز به خاطر نفرین عروسک جان خود را از دست میدهد و روحش درون جولیت اسیر میشود.

از این به بعد وظیفه ی خواهر است که از روح برادر متوفی خود و پسرهای قبلی نسل خود مراقبت کند. این عروسک در حال حاضر در اختیار دختری است به نام آنا که خواستگار جدش بعد از آنکه نتوانست با او ازدواج کند این عروسک را به او داد!