در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

علایم شیطان پرستی موزیک ویدیو کتی پری

چند نکته ریز دیگه از ویدیوی.کتی پری به شرح زیر میباشد:


هدف ازین بخش ترویج شیطان پرستی و شیطان پرستان نیست

تنها معرفی شیطان پرستان است تا شما به اشتباه الگویی از آنها برندارید

در جستجوی هیولا ” هیچ ارگان و دین دیگری را تبلیغ نمیکند


 1. چشم جهان بین یا همان خدای خورشید ماسون ها “Ray”
 2. نحوه آرایش چشم Katy Perry به مانند خدای خورشید ماسون ها (Ray) و یا به عبارت دیگر همان دجال
 3. گردنبند کارمند مصری که تصویر هرم قدرت و در رأس آن دجال دیده می شود
 4. جدا بودن رأس هرم از تنه اصلی آن (زمانی نوک و رأس هرم بر روی تنه اصلی حرم فرود خواهد آمد که پروژه نظم نوین جهانی “Novus Ordo Seclorum” اعلام و دجال ظهور کرده باشد. نظیر چنین تصویری بر روی دلار امریکا هم قابل مشاهده است.)
 5. هرم ناتمام در ۱ دلاری ایالت متحده امریکا
 6. اشاره به خدایان مصر (ترکیبی از انسان و حیوان)
 7. اشاره به تک چشم بودن دجال (چشم چپ)
 8. چشم جهان بین “دجال
 9. آنخ (نماد شهوت)(عکس پایین سمت چپ)
 10. مار مقدس (شیطان تبدیل به مار گشت و به پای طاووس پیچید و وارد بهشت شد و توانست در نهایت آدم و حوا را فریب دهد و چون مار اولین وسیله ای برای فریب انسان بود، جنبه مقدس برای فراماسون ها دارد)
 11. عقاب هوروس و خاکوبی چشم دجال
 12. اشاره به هوروس “مولوخ