در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

عکسی که باعث دیدن کابوس میشود

نگاه کردن به این عکس باعث دیدن کابوس میشود. شاید این عکس را دیده باشید و به عنوان یک عکس فتوشاپ و خیلی ساده به آن نگاه کرده باشید، اما این عکس ۷ سال است میان عده ای رد و بدل میشود و عکاسش مشخص نیست، در ۷ سال اخیر حدود ۳۶۷ دختر در رده ی سنی پانزده، هفده و هجده سال و ۲۵۶ پسر در رده ی بیست و یک، بیست و سه و هجده سال ادعا کردند که با دیدن این عکس قبل از خواب همین قیافه و شکل و چشم را در خواب دیده اند و حتی ۱۴ نفر هم بر اثر ترس زیاد و درک کم خودکشی کرده اند!

پلیس ۴ سال به دنبال عکاس این عکس گشت. تا بفهمد چه کسی باعث ترس و مرگ نوجوانان و جوانان میشود. اما بعد از ۴ سال پرونده این عکس بسته شد، اما دانشمندان با تحقیق زیاد به این نتیجه رسیدند که دیدن کابوس بر اثر این عکس ترس را در وجودمان میکشد و باعث تقویت روحیه ما میشود!

دانشمندان میگویند برای این که کابوس این عکس را ببینیم و روحیه ما قوی شود باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از خواب، به مدت ۲۰ دقیقه به گوشه کنار این عکس (مخصوصا چشم ها) نگاه کنیم و حداقل ۳۵ بار جمله ی “من از تو نمیترسم” را تکرار کنیم. به کسایی که تحمل ترس رو ندارن توصیه نمیشه!