در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

عکس جنون آمیز مرگ جوان متالر

این تصویر معروف از نوجوانی با نگاه جنون آمیز و تی شرت یک گروه موسیقی هِوی متال، زمانی منتشر شد که وحشت از گرایش جوانان به فرقه های شیطان پزست، در اوج خود قرار داشت. چنین پنداشته می شد که علاقه ی وافر دختران و پسران نوجوان به سبک موسیقی هِوی متال، آنان را به سوی استعمال مواد مخدر و شیطان پرستی سوق می دهد. این تصویر از آن ریکی کاسو است که در آن زمان ۱۷ سال داشت و اهل نورث پورت بود.

این نوجوان، می توانست فرزند و برادر هر خانواده ای باشد و همین ترس را افزایش می داد. این تصویر در ۵ جولای ۱۹۸۴ ثبت شده، زمانی که ریکی به اتهام قتل نوجوان ۱۷ ساله ی دیگری به نام گری لاوِرز دستگیر شده بود. کاسو یه نوجوان دبیرستانی بود که بیشتر وقت خود را به استعمال مواد مخدر و شرکت در مهمانی های هم گروه هایش می گذراند. لاورز و کاسو با هم دوست بودند، اما وقتی گری، مواد مخدر ریکی را دزدید، میانه ی آن دو هم شکراب شد. بعد از مدتی مجادله، کاسو به لاوِرز گفت که حاضر است او را ببخشد و از لاورز دعوت کرد تا با دو دوست دیگرشان در جنگل، دور هم خوش بگذرانند.

طبعاً خوشی آن ها در مصرف مواد بود. در حین تأثیر مواد مخدر، ریکی صدای گاوی را می شنود که در مزرعه ای در آن اطراف بوده. او می پندارد که این بایستی صدای شیطان باشد که به او امر می کند لاورز را بکشد! آن ها شروع به دعوا می کنند و لاورز تلاش می کند تا از دست کاسو بگریزد. ریکی، گری را می گیرد و او را مجبور می کند تا زانو بزند و به او می گوید: «بگو که شیطان را دوست داری!» لاورز می گوید که او تنها مادرش را دوست دارد. ریکی هم با چاقو ۱۷ تا ۳۶ ضربه  به قفسه ی سینه ، گردن و صورت گری بیچاره وارد می کند! ریکی آن قدر حالت جنون داشته که حتی چشم گری را از کاسه در می آورد. او جنازه ی گری را در جنگل رها می کند.

هفته ها بعد، او به جنایتی که کرده بود مفتخر بود و حتی برخی از دوستانش را به جنگل برد تا جنازه را ببینند. بالاخره هم یکی از آن ها به پلیس خبر داد. نام عکاس این تصویر، از ترس اقدامات بعدیِ شیطان پرست ها علیه او اعلام نشد. دو روز پس از ثبت این تصویر، ریکی خود را در سلول ش حلق آویز نمود.