در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فانوس دریایی مرگ

فانوس دريايي سنت آگوستين در فلوريدا جايي بود كه دختران جوان به طرز عجيبي به سمتش كشيده ميشدن و خود كشي ميكردن. بعد از دو خودكشي توجه مردم بهش جلب شد و روزنامه ها دوربين كار گذاشتن تا چيز عجيبي ببينن. خوب مشخصه كه چي گرفتن. بعد از سومين مرگ مشابه درشو بستن. سال هزار و نهصد و هشتادو هفت.