در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فلوکور استان مازندران

فلوکور استان مازندران

قسمتی کوچک از فلکلور و افسانه های محلی استان مازندران نکته این که این مطالب بشتر جنبه دانستن و سرگرمی داره لازم نیست متذکر شی خرافس

شما به کدام افسانه علاقمندید؟

  1. سیاه گالش: افسانه سیاگالش در فرهنگ بومی گیلان (اشتباها نوشتیم مازندران پوزش!)قدمتی بس طولانی دارد و از باورهای کهن این مرزو بوم است و شخصیتی است که حامی حیوانات جنگل و حیوانات اهلی است.
    در گیلان فرشته نگهبانی به نام سیاه گالش وجود دارد که مظهر نگهبانی از حیوانات مانند گاو، گوسفند، گوزن و آهوست.
  2. پری غار کیچاک: نقل است در روزگاران‌ گذشته، دختری از نژاد پریان که از آدمیان می‌ترسید در این غارزندگی می کرد سرگرمی‌اش بافندگی بود شب‌ها روز شد و روزها شب تا روزی چوپانی همراه گوسفندان خود به این غار نزدیک شد شکل و شمایل دختر را در دهانه غار دید و در دل عاشق او شد. چوپان روزها به پای غار می‌آمد و به نی‌زدن می‌پرداخت تا اینکه پس از مدتی ترس این دختر از آدمیان‌ ریخت وکم‌کم به پسرک چوپان نزدیک شد و سر بر شانه‌ی او نهاد .
  3. دراز قبا: پیر مردی قد بلند است که در جنگل زندگی میکند و ودام ها وکودکان مردم را میدزدد.
  4. قلقلاک/قلذلاک: ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ ” ﻗﻠﻘﻼﻙ” ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺰﺭﮒ،ﺯﺷﺖ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ انهارا قلقلک میدهد! ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ بهﻛﻮﺩﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻘﺶ ﻗﻠﻘﻼﻙ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩﺧﻮﺩ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺼﺎﻓﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺗﺮﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ!
  5. بز دیوان: حیوان بز مانند با تنه انسان و پاهای ثم دار که در جنگلها دیده شده.
  6. ونگ زن: به معنی فریاد زن..افراد کمي تا به حال ديدنش با اين حال بعضي ها ميگند كه نامرئي! .معمولا توي جنگل و سر جاده ها ميشينه و افراد رو تنها گير مياره و به اسم کوچيک صدا ميزنهشون، میگفتن وقتی‌ تنها بریم تو باغ شبیه صدای یه اشنا صدات می‌کنه و با خودش میبره.. یعضیا میگن دیدنش موهای بلند داره و روی دستاش راه میره وموهاش پشت سرش روی زمین کشیده میشه و سرعت زیادی داره”ونگ زن” نوعي از دوال پا که توي ايرانه (مخصوصا توي مازندران) اسمش ونگ ِ زن هست.
  7. پاگنده مازندران: پاگنده مازندران:موجودی گوریل مانند مانند ساسکواچ امریکایی باهمون ساختار وشمایل در جنگل های مازندران دیده شده.