در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فلوکور استان هرمزگان

فولکوریسم و بخشی ازافسانه های محلی ترسناک استان هرمزگان در تصویر بالا…

 1. ام الداس/ممداس: مردانی گرفتار اُُم الداس می شوند که تمایل رفتار جنسی  در آنان شدید باشد و چون نمی توانند بر نیروی شهوانی و غریزی خود غلبه کنند در دام این زن گرفتار می شوند .وی مردان را به ییابان برده و در هنگام معاشقه با دست های کارد مانند شخص را سلاخی میکند.
 2. تمبولک: ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻦّ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺆﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎﻭﺭ ﻋﻮﺍﻡﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻍﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
  ﻃﺒﻖ ﺑﺎﻭﺭ ﻋﻮﺍﻡ، ﺍﯾﻦ ﺟﻦّ ﻗﺪﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺍﻧﺴﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺟﻦّ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 3. درنج Doranj: « دروج » يا « درنج » ها نوعي ديگر از موجودات وهمي هستند که به صورت پيرزني کوتوله و مکار تصور مي شوند. در باور مردم هرمزگان اين نوع اجنّه بسيار خسيس و بدجنس هستند؛ موهايشان بسيار بلند و اندامشان وحشت انگيز است؛ با انسان ها کينه و دشمني ديرينه دارند؛ در بيابان هاي بزرگ و نقاط دورافتاده زندگي مي کنند؛ خوراکشان گوشت حيوانات و کودکان و انسان هاي نيکوکار است.
 4. پری: موجودی زیبا یوده که از خانواده اجنه هست معمولا توی باغ ها یا لب رود اب بازی میکنه و دوست نداره کسی اون رو ببینه وگرنه شخص رو اذیت میکنه
 5. غراب جندون: غراب جنّی ( غراب جندون= کشتی جنّ ها ): دریانوردان هرمزگانی بر این باور بودند که کشتی جنّ ها را دیده اند و به آن معتقد هستند.این کشتی جن زده است.
 6. سیحر: زني است حدود ۵۰ سال به بالا، با بيني پهن و کلفت و صورت زشت و موهاي زبر که لباس عربي سياه پوشيده و و يک چاقوي بزرگ هم در دست دارد. هميشه در حال گردش است و از هر جواني که خوشش بيايد چه دختر و چه پسر با نگاه هاي خود دل آن جوان را درمي آورد و درون سبدش مي گذارد و بعد مي خورد.
 7. گوش گلیمی: يکي ديگر از موجودات وهمي است که جثه اش به اندازه ي بز است و دو گوش به اندازه گليم دارد. اين موجود وقتي مي خوابد از يک گوشش به عنوان زيرانداز و از گوش ديگرش به عنوان روانداز استفاده مي کند.
 8. کله کنو: بمعنی کندن سر که موجودی گرگ نما که روی پا راه میرود و اگر انسانی ببیند سر از تنش جدا میکند.
 9. غلوم زنجیری: وجودی که در قبرستانها زندگی میکند در دستانش زنجیرهای بلندی دارد و اگر کسی در اطراف قبرشتان ببیند زنجیرهای خود را بشمتش پرتاب میکند که اگر برخورد کند باعث مرگ شخص میشود.

اگر اهل هرمزگان هستید وفکر میکنید موجود و یا افشانه ترسناکی هست که میتونه به این لیست اضافه بشه در بخش نظرات مطرح کنید..