در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فوبیا ۱۳ هراسی

استفن کینگ نویسنده است که از فوبیای سیزده هراسی رنج میبرد.او میگوید:”هنگامی که در حال نوشتن هستم، اگر شماره صفحه سیزده یا به مضرب سیزده برسد، به تایپ ادامه میدم تا به عدد امنی برسم. همیشه پله آخری که به سیزده میرسد، برمیگردم به پله دوازدهم. وقتی که در حال مطالعه هستم، به صفحه های ۹۴،۱۹۳ یا ۳۸۲ مکث نمیکنم، و عدد هایی مضرب ۱۳

شاید این مطلب برای شما خنده دار باشد و هیچ های خیلی ساده تر از عدد ۱۳ هساتند که بعضی افراد از آن ها هراس دارند اما برای شما هیچی نیست. به این بیماری ها فوبیا میگویند