در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فیلم ضبط شده از ارواح ندامتگاه فیلادلفیا

ندامتگاه ایالت شرقی فیلادلفیا

ندامتگاه ایالت شرقی سال ۱۸۲۹، همراه برج های مراقبت پر ابهت، برای نگهداری مجرمان فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ساخته شد.

این ندامتگاه قلعه مانند اولین زندان مخوف مجهز به سلول های انفرادی است. زندانیان در این ندامتگاه به تنهایی زندگی می کردند، به تنهایی غذا می خوردند و حتی در مواقع هواخوری نیز در حیاط های انفرادی استراحت می کردند.

زمانی که یک زندانی قصد ترک سلولش را داشت ، زندانبان سر او را با کلاهی می پوشاند تا کسی یا جایی را نبیند و همچنان در انفرادی بماند.
از اتفاقات عجیب گزارش شده توسط بازدیدکنندگان ندامتگاه می توان به رد پاهای بجا مانده در حیاط ها، شنیدن صدای قدم زدن در سلول ها، سرو صداهای وهم انگیز و پیچیدن صدای ضجه های دلخراش در سالن ها و راهرو های تاریک اشاره کرد.