در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

قاتل سریالی Joseph Metheny

قاتل سریالی josep metheny که با سلاخی کردن مقتولین از گوشت قربانیان در همبرگر استفاده میکرد.