در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

قتل های گوگل

این تصویر که ظاهرا ردی از خون را نمایان می کند، از کنار دریاچه تا پارک نزدیک آن ادامه یافته است  یک بیننده با چشمان تیزبین به راحتی می تواند ببیند که یک جنایت در این نقطه به وقوع پیوسته است. همچنین در این تصویر می توان حداقل یک سایه از هیکل انسانی را در انتهای اسکله مشاهده کرد.این تصویر ماهواره ای از گوگل مپ به صورت آنلاین، نمایی از یک جنایت هولناک در شهر المر در طول دریاچه ای در آمستردام ،هلند را نشان می دهد.
اینم مختصات :
۵۲.۳۷۶۵۵۲،۵.۱۹۸۳۰۳

البته گفته شده این یک سگه که خیس شده و کنار صاحابشه اینم مطرحه حالا خودتون قضاوت کنید