در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

لینچ کردن سیاه پوستان و رضایت حضار

به چهره ی خشنود جماعت سفیدپوست در تصویر بنگرید که به این صحنه می خندند. کمتر تصویری از لینچ کردن سیاهپوستان و رضایت عمومی در جنوب امریکا، به اندازه ی این تصویر مشهور و گویا شده است. این عکس را «لورنس بایتلِر» گرفته است که استودیوی عکاسی اش در فاصله ی کمی از محل وقوع جنایت قرار داشت.

تامس شیپ و آبرام اسمیت هر یک ۱۸ و ۱۹ سال داشتند که دچار چنین مصیبتی شدند. آن ها شب پیش از جنایت، همراه با «جیمز کامرون» ۱۶ ساله – طبعاً نه کارگردان مشهور!- دستگیر شدند. در مسیر رانندگی کنار رودخانه، آن ها کلود دیتر ۲۴ ساله و مری بل ۱۸ ساله را دیدند. جیمز گفت شیپ و اسمیت او را تحریک کردند که پول آن زوج را به سرقت ببرد و به او اسلحه هم دادند.

کامرون ناگهان دانست که آن زوج را می شناسد و از محل دور شد. بعدها اظهار داشت پس از مدت اندکی، او صدای شلیک را شنیده بود. آن ها را به جرم قتل دیتر و تجاوز به بل، دستگیر کردند. فردای آن روز، هزاران تن از مردم شهر در اطراف زندان جمع شدند و تا عصر آن روز، به زور به زندان نفوذ کردند. اول اسمیت و شیپ را برای لینچ شدن انتخاب کردند. وقتی با مقاومت و تقلای اسمیت روبرو شدند، بازوهای او را شکستند.

درست زمانی که همین سرنوشت داشت برای کامرون هم رقم می خورد، کسی از درون جمعیت فریاد کشید که او بی گناه است! به همین دستاویز معجزه مانند، کامرون تنها فردی در تاریخ است که از لینچ شدن حان سالم به در برد.

بعد از گرفتن این عکس، بایتلر از روی این تصویر کارت پستال هایی در طی روزهای بعد چاپ کرد. او هزاران نسخه از دو نوع کارت پستالی را که از روی عکس هایش چاپ شد، فروخت. در اولی جمعیت زیادی مشخص نیست اما در این تصویر، انبوه جمعیت شاد و راضی به خوبی دیده می شوند.