در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ماشین روح, یکی از عجیب ترین پرونده های پلیسی آمریکا + ویدیو

یکی از عجیب ترین و مرموز ترین ویدیو هایی که در سطح اینترنت انتشار پیدا کرده ویدیو تعقیب و گریز یک پلیس و یه سارق است که به آن لقب ماشین روح داده شده! اینی ویدیو از طریق دوربینی که در ماشین پلیس کار گذاشته شده گرفته شده. در این ویدیو پس از یک تعقیب و گریز طولانی ناگهان ماشین سارقان به طور خیلی اسرار آمیز از داخل حسار های آهنگی رد میشود!

تا کنون نظریات مختلفی برای این حادثه عنوان شده. پلیسی که رانندگی این ماشین را بر عهده داشته در گزارش خود میگوید پس از این اتفاقات من دیگر همکارانم را هم خبر کردم و وقتی به محل حادثه رسیدند تقریبا تا یک ساعت آن منطقه و حصار های آهنگی را بررسی کردیم ولی چیزی توجه مارا جلب نکرد و ما همچنان مات و مبهوت بودیم که چگونه این اتفاق رخ داده.

اداره ی پلیس ویسکانسین تاکنون هیچگونه دلیل تو توضیحی دراین باره ارائه نداده است.