در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

مجسمه اسرار آمیز نامپا, Nampa mysterious statue

در سال ۱۸۸۹ کارگرانی معدنچی در حال حفر چاهی بودند که ناگهان یکی از اسرار آمیز ترین اشیا تاریخ را یافتند که هیچ دلیل منطقی تا به حال برای آن یافت نشده. این کشف آنها یک مجسمه رسی بسیار کوچک بوده که دقیقا شبیه به یک انسان بود. این مجسمه بسیار کوچک در عمق ۹۰ متری زمین یافت شد و طبق بررسی و آنالیز های کامپیوتری و دستی عمر این مجسمه به ۲ میلیون سال قبل نسبت داده شده. این یعنی بسیار قبل تر از به وجود آمدن انسان ها!

بسیاری این مضوع را تنها یک شایعه میدانستند اما بعد از اثبات واقعی بودن ماجرا برخی منتقدین آن را به یوفو و فرازمینی ها نسبت دادند که هیچ دلیل منطقی نداشت. برخی نظریه پرداز ها هم آن را به قوم قبل انسان نسبت دادند در صورتی که هنوز نتوانسته اند نظریه وجود قوم قبل از انسان ها را اثبات کنند. نظریات بسیار دیگری هم وجود داشت که همه رد شدند و معمای این مجسمه قدیمی مانند یک راز بزرگ باقی مانده.