در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

مرگ عجیب ادگار آلن پو

ادگار آلن پو نویسنده و شاعر و نقاد اهل آمریکا, که اولین فرد پایه گذار جنبش رمانتیک آمریکا بود. داستان های او به خاطر مرموز و ترسناک بودن بسیار معروف شد. ادگار آلن پو جزو اولین نویسندگان داستان کوتاه آمریکا محسوب میشود و از او به عنوان نویسنده داستان های کارآگاهی و جنایی یاد میشود. او همچنین از اولین افراد بود که از ژانر علمی تخیلی در داستان هایش استفاده کرده بود. او نیز جزو اولین نویسندگانی بود که خواست از راه نویسندگی تمامی مخارج زندگی اش را تامین کند و به خاطر همین به مشکلات مالی بزرگی برخورد کرد.

با اینکه بسیاری از تاریخ دانان و نویسندگان ادگار آلن پو بر اثر مصرف بیش از حد الکل مرده بود بعد از انجام تحقیقات گسترده درباره علت مرگ او مشخص شد که جریان مرگ او با مصرف زیاد الکل از عمد توسط رقیبان ادبی او بزرگنمایی شده بود. با توجه به این موضوع محققان این پرونده به سایر احتمالات (مرگ به واسطه ی بیماری هاری ، وبا و تفلیس) اشاره کردند ولی در این میان دسته ای هم بودند که باور داشتند ادگار آلن پو به قتل رسیده و به Cooping که روشی رایج در گذشته بود اشاره میکردند. این روش اینگونه بوده که در گذشته سیاستمداران فاسد با مسموم کردن و تغییر قیافه دادن افراد آنها را مجبور به رای دادن به خود میکردند که به آن Cooping می گویند. این دسته از افراد که عقیده ای اینچنین داشتند به عنوان مدرک برای اثبات صحبت های خود رفتار و نوع پوشش عجیب ادگار آلن پو در روز انتخابات در بالتیمور عنوان کردند.

هرچند همه این موارد حدس و گمان هستند ولی کسی تا به امروز دلیل مرگ عجیب ادگار آلن پو نمیداند.