در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

مورد عجیب نیروگاه هسته ای فرانسه

سال ۱۹۷۲ در نیروگاه سوخت هسته‌ای فرانسه متخصصین در جریان تجزیه و تحلیل یک قطعه اورانیوم استخراج شده از معادن گابن در آفریقا. متوجه مورد مشکوکی شداند. مانند همه اورانیوم ها طبیعی این قطعه نیز شامل سه ایزوتوپ با جرمهای اتمی متفاوتی بود.

  • اورانیوم ۲۳۸
  • اورانیوم ۲۳۴
  • اورانیوم ۲۳۵
  • اورانیوم ۲۳۵

فقط ۷۲۰.۰ درصد از کل اورانیوم طبیعی را تشکیل میدهد اما در نمونه استخراج شده ۷۱۷.۰ درصد کل نمونه را تشکیل میداد. این تفاوت غیر عادی باعث تعجب محققان شد. آنها طی بررسیهای بیشتر دریافتند که حدود دویست کیلوگرم ازاین اورانیوم استخراج شده است.

این معدن در واقع راکتورهسته‌ای زیر  زمینی پیشرفته بوده است. محققان معتقداند راکتور هسته‌ای باستانی گابن ۱.۸ میلیارد سال قدمت دارد و به مدت پانصد هزارسال فعال بوده است. حالا سوال اینجاست که چگونه مردم آن زمان علم استخراج چنین چیزی داشتند؟ از این مواد در چه صنایعی استفاده میکردند؟ یا بر اساس تئوری نظریه پردازان یوفو این کار بیگانگان بوده باشه؟ به هر حال هر چیزی که بود هیچکس نتوانسته برای آن دلیل منطقی بیاورد.