در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نقاشی اسب سوار

سال هزار و هشتصدو هشتادو نه هنرمند بسيار معروف آلماني به نام فرانز ون استاك تصويري از پدر خدايان آكا اودين نقاشي كرد كه توش سوار يك اسب سياه بود و همراه يك جسد روي دوشش در حال برگشت به دنياي ما از دنياي مردگان بود. خيليا اين رو به تولد هيتلر نسبت ميدن.