در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نقاشی پر رمز و راز دمنیکو گیرلاندیو

داوینچی تنها نقاشی نیست که در کارهای او رمز و رموزی عجیب قرار دارد، بسیاری از نقاشی های هم دوره و قدیمی تر از دوران او نیز دارای خصوصیاتی عجیب هستند، یکی از این نقاشی ها اثر دمنیکو گیرلاندیو نقاشی با اصلیتی ایتالیایی است، در بسیاری از نقاشی های او طرح هایی عجیب و خاص به چشم میخورد، اما میتوان خاص ترین نقاشی او را مریم مقدس و جیوانینوی پرهیزگار دانست که در ان بسیاری از شاهکارهای هنری تاریخ جهان دارای نکات عجیبی هستند، برخلاف نقاشی های داوینچی که رموز و کدهای ان بسیار مخفی و عمیق بعضی از این نقاشی نه تنها دارای رموز مخفی نیستند بلکه این نکات کاملا واضح و مشخص است، یکی از این اثرها نقاشی مریم مقدس و جیوانینو ی پرهیزگار است، این نقاشی در میانه ی قرن ۱۵ توسط دمنیکو گیرلاندیو کشیده شده (۱۴۴۹-۱۴۹۴).

این نقاشی هماکنون در موزه ی ملی روم در ایتالیا نگه داری میشود، در این نقاشی بر روی شانه ی راست مریم جسمی به وضوح تمام  و معلق در اسمان قرار دارد این جسم دقیقا مانند طرحها و عکس هایی است امروزه با عنوان یوفو وجود دارد! در پایین این جسم شخصی به همراه سگش در حال تماشاست، در این تصویر دهان سگ باز است به طوری که به نظر میرسد در حال پارس کردن باشد.

وجود این شخص و سگ نشان از این نکته دارد که بسیاری از مردم این جسم را دیده بودند

در سمت دیگر این نقاشی و دقیقا در سمت چپ تنه ی درخت چیزی شبیه به خورشید وجود دارد که سه جسم نورانی در حال حرکت به سمت ان هستند، از طرف دیگر برروی لباس مریم نیزطرحی نورانی وجود دارد، این طرح به علاوه ی شکل ان سه جسم نورانی در بسیاری از نقاشی های کهن و مابین ۵قرن اخیر که در اروپا کشیده شده است به چشم میخورد، شباهت این طرح ها به حدی زیاد است که به نظر میرسد این نقاشان این مدل خاص را از روی یک طرح واحد کپی کرده باشند.

درمورد این نقاشی بسیاری معتقدند مریم در حال محافظت از این کودک است (با توجه به پارس کردن سگ) و تعدادی نیز معتقدند که این کودک در واقع هدیه ای از سمت ان اجسام است! بررسی های علمی نشان میدهد رنگ چهره ی مریم کمی تیره تر از اطراف ان است، در این ازمایش که در سال ۲۰۰۸ و در ایتالیا انجام شد همچنین مشخص شد که بسیاری از ترکیب رنگ های این اثر با نقاشی های مشابه خود در زمان های متفاوت یکسان است.

این نقاشی نه تنها، تنها نقاشی با این خصوصیت نیست بلکه یکی از اخرین هاست در برخی موارد نقاشی هایی با قدمتی ۱۵۰ سال بیشتر از این اثر نیز دارای چنین طرح هایی هستند که در مقالاتی دیگر بررسی خواهند شد.