در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نماد شاخ چیست؟

نماد شاخ به شیوهٔ قرار گرفتن انگشتان یک دست به‌صورتی گفته می‌شود که انگشت اشاره و کوچک باز بمانند و دو انگشت میانی به حالت مُشت جمع شوند. این فرم به‌خصوص ریشه در فرهنگ اهالی کشورهای مدیترانه‌ای دارد و نزد مردمان فرهنگ‌های گوناگون معانی مختلف دارد.

گفتن این موضوع که نماد شاخ در ایران باستان نیز مورد استفاده بوده کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما در چندین سنگ نگاره که از دوران ساسانی برجای مانده است این نشان را می‌توان یافت، مانند سنگ نگاره کرتیر در نقش رجب، در این نگاره کرتیر که یکی از موبدان پرنفوذ دوران ساسانی بوده است، دست خود را به نماد شاخ بالا برده است. متأسفانه هیچ تحقیق مستقل و جامعی پیرامون این نشان و نحوه و هدف کاربرد آن در ایران انجام نشده است.

دست شیطان یا دست شاخدار
در تفکر شیطان پرستان، شیطان شاخدار است و در برخی ارتباطات با حرکت دست خود، شیطان را نمایش میدهند. دست شاخدار حرکتی است که باید در تفسیر آن بسیار محتاطانه عمل کرد. زیرا معانی دیگری نیز دارد. مثلاً در زبان اشاره این علامت بمعنای دوست داشتن و احترام گذاردن است. در ترکیه نیز علامتی مشابه به عنوان نماد بوزقورت (گرگ خاکستری) به کار می رود که در میان گروه های پان ترکیست رواج زیادی دارد.