در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نهمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو به دستور کمیته فیلترینگ از سایت برداشته شد

این ویدیو مربوط به دختری است که در حضور دوستانش خودش را به پایین پرت کرد. کسی که از او فیلمبرداری کرده گفته من از خودکشی او فیلمبرداری نمیکردم بلکه داشتم از لحظات شادی که با دوستانمون داشتیم فیلمبرداری میکردم که حین فیلمبرداری او (دوستش که خودکشی کرده) از دیوار آویزان شده و خودش را به پایین پرت کرده.