در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نیکور | Nykur

اسب‌ها همیشه در عکس و فیلم مخلوقات بسیار زیبایی بودند. اما اگر به ایسلند رفتید و یک اسب خاکستری را دیدید که کنار یک دریا یا دریاچه ایستاده حتماً به سم‌هایشان نگاه کنید.

اگر سم‌هایش برعکس بود در حقیقت یک هیولای دریایی به نام نیکور است. این هیولا انسان را به آب کشانده و آن را می‌کشد. پوست او چسبناک است، درنتیجه اگر به او نزدیک شوید نمی‌توانید خود را جدا کنید. بلکه به همراه او به خانه‌اش در زیر آب برده شده و غرق می‌شوید. گفته می‌شود که اگر با فریاد نامش را تکرار کنید به خانه‌اش در زیر آب می‌رود.