در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

هشتمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو به دستور کمیته فیلترینگ از سایت برداشته شد

این ویدیو مربوط به دو مرد بالغ است که طی بازی نهنگ آبی خود را از دو ساختمان که روبروی هم بودند به پایین پرتاب کردند. شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که گیمر دوم بعد از پرتاب زنده مانده اما ما بعد از جستجوی فراوان به نتیجه مثبتی درباره این موضوع نرسیدیم.