در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

هفتمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو به دستور کمیته فیلترینگ از سایت برداشته شد

این ویدیو مربوط به مردی میشود که طی بازی نهنگ آبی خودش را از این ساختمان بلند به پایین پرتاب میکند و نیرو های امداد هم نمیتوانند نجاتش بدهند. هر چند باز با این حال هر کسی از این ارتفاع حتی بر روی تشک های آتش نشانی هم فرود بیاید غیر ممکن است بلایی سرش نیاید.