در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

وصیت نامه عجیب آنجل پنتوجا مدینا

یکی از عجیب ترین خواسته های بعد از مرگ را “آنجل پنتوجا مدینا” داشته است. قبل از اینکه اورا دفن کنند از خانواده اش خواسته بود بدنش را در کناری در مجلس ترحیم قرار دهند. وقتی در سن ۲۴ سالگی جانش را از دست داد خانواده اش سه روز بدن او را درکنار خانه قرار دادند و البته لباس های مختلف به تنش کردند تا بو نگیرد و پس از سه روز دفنش کردند.

پ.ن دیگه یلحظه موندم بگم خدا شفاش بده یا نه دیدم خدا یه شفای ابدی بهش داده 😐