در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ویدیو پسر شیطان پرست در مقابل راهبه ها

این کلیپ مربوط میشه به چند سال پیش که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. این کلیپ مربوط میشه به یک پسر شیطان پرست که در خیابون در حال قدم بوده بوده که ناگهان ۳ راهبه سد راه اون میشوند و از خداوند برای او طلب ببخشش میکنند و پسر شیطان پرست هم با نگاه های معنی دار خود, آن ها را به تمسخر میگیرد که ناگهاد به آرامی دست می اندازد و صلیبی که گردن راهبه است را برعکس میکند که راهبه سریعا صلیب را از او میگیرد.

صلیب برعکس یا صلیب شکسته نشانه آنتی کریست (ضد مسیح) بودن است. این کلیپ چند ثانیه ای در بسیاری از خبرگزاری های انگلیسی زبان پخش شد و خشم خیلی ها را برانگیخت. نظرات منفی و مثبت زیادی نسبت به این کلیپ بود اما بعد از مدتی سر و صدای مربوط به این جریان خوابید. نظر شما نسبت به این کلیپ چیست؟