در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

پنجره ای رو به شیطان

توی داستان قبلی گفته شد جن بطرف اشخاص سنگ پرتاب کرد و.. واین پرتاب کردن سنگ توسط اجنه خیلی گفته میشه و در روایت های مختلفی بکار میره مثلا در سیستان و بلوچستان موجودی بنام سنگ جبوک هست که جن میباشد و در بیابانها کمین کرده و هرکسی که رد شود را سنگ میزند نمونه ایی ازین دست را من خودم تجربه کردم تا جایی که در حدود ده سال پیش در خانه قدیمی پدریم به جا مانده از پدر بزرگم زندگی میکردیم و در اتاق پنجره ایی بود که رو به روی حیاط خلوت که با انبوهی از درختان بلند پوشیده شده بود باز میشد و در پشت حیات خلوط ما یک زمین ول وجود داشت نکته مورد اشاره اینجاست که هر هفته در یک روز مشخص که سشنبها بود ساعت سه بامداد(ساعت سه ساعت بیشترین شروع فعالیت های فراطبیعی!) کسی یا موجودی ناشناس به شیشه پنجره اتاق سنگ میزد و تا چهار صبح بصورت دنباله دار این روند ادامه داشت وبا توجه با شکل محصور حیاط خلوت ممکن نبود کسی یا دزدی به اونجا وارد بشت حتی یکبار پیش اومد در حیاط خلوت خانه ما یک دسته موی ژولیده وسیاه پیدا کردم که چیده شده بود بهرحال همون موقع ها کتابی مطالعه میکردم که متاسفانه الان ندارمش توی این کتاب دعایی داشت جهت راندن اجنه که درش توضیح داده شده بود باید این دعارو به اجنه ایی که بسمت خانه ایی سنگ میپرانند خواند به این ترتیب که باید رفت سنگ.رابرداشت و این دعا را بلند خواند.. حالا حساب کنید ساعت سه بامداد بری توی اون حیاط خلوت خوفناک سنگ پیدا کنی ودعا کنی!