در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

پنجمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو پنجم از سری خودکشی های زنجیره ای گیمر های بازی نهنگ آبی که به صورت سقوط از یک جای بلند هستش مطعلق است به دختری که میخواهدخودش را از پنجره اتاقش به بیرون پرتاب کند. خانواده او ادعا داشت ما در اتاق پذیرایی در حال تماشای تلویزیون بودیم که موبایل پدر خانواده زنگ خورد. یکی از همسایگان به او زنگ زده بود و گفته بود دخترت قصد خودکشی دارد و خودش را از پنجره اتاقش آویزان کرده. زمانی که خانواده دختر هراسان به سراغ او میروند متوجه میشوند که او در اتاق خودش را قفل کرده.

این دختر از قبل پرتاب کردن خودش به پایین ساختمان مدتی را به صورت نشسته گذرانده بوده و توجه بسیاری را جلب کرده بود. یکی از همسایگان آنها به تنابی که به خودش وصل کرده بود به پایین میپرد و او را نجات میدهد. زمانی که از دختر پرسیدند که چرا مدتی را نشسته بودی و نمیپریدی گفت که تردید داشتم. وضعیت جسمانی دختر خوب است و تحت درمان روحی است.