در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

پیام پنهان فرار جوجه ای

این انیمیشن یکی از آثار جذاب برای کودکان است. سرتاسر فضای داستان و مزرعه که با سیمخاردار گرفته شده یادآور اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی و هلوکاست (یهودی سوزی) است و داستان به سمتی پیش میره که قرار تمامی مرغ های مزرعه رو بسوزونند و تبدیل به کیک کنند! و این انتقال پیام هولوکاست است که سال هاست صهیونیسم در راستای اثبات آن می‌کوشد. ناجی مرغ های قربانی(نمادی از یهودیان) خروس خلبانی است که آمریکایی بوده و سرانجام با نجات مرغ‌هاآنها را به سوی دشتی باصفا (یادآور سرزمین موعود یهودیان ) راهنمایی می‌کند. این انیمیشن، یکی از بارزترین آثار کودکان در عرصه ترویج تفکرات صهیونیسم و ترویج هولوکاست است.

توجه اگه قرار بود متوجه بشین بهش نمیگفتن تاثیر رو ناخود آگاه مغز (که. تو روانشانسی مطالب جالبی در بارش پیدا میکنین )
بش میگفتن خود آگاه??