در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

چند نکته راجب اجنه

چند نکته راجب جن.

  • جن ها همسایه انسانها هستند که در بعد فراطبیعی زندگی میکنند
  • جن ها میتوانند خودشون را به انسان نشان بدهند اما مجاز به اسیب رساندن به انسان نیستند مگر اینکه ناخاسته اسیبی از ماببینند
  • جن ها عاشق محیط کثیف ومرطوب وتاریک هستند
  • یکی از مکانهای مطلوب برای زندگی جنیان بیابان است زیرا انها دوست ندارند کنار ادمها باشند برای همین خانهای خراب و متروکه بیشتر احتمال وجود جن هست
  • جنها از اهن یا بسم الله ترسی ندارند و این یه اشتباهه که در باور.عوام جا افتاده.درواقع جن های مسلمان از شنیدن بسم الله ترسی ندارند
  • جن های شرور برای اسیب رساندن به ادم نیاز دارند که بدن شخص راتسخیر کنند وگرنه نمیتوانند به ادم اسیب بزنند
  • کابوس های شبانه و بیداری های مکرر در ساعت های ۳/۴ صبح به دلیل فعالیت های تحریک امیز اجنه در محیط پیرامونه