در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

چهارمین ویدیو خودکشی گیمر های بازی نهنگ آبی

ویدیو به دستور کمیته فیلترینگ از سایت برداشته شد

ویدیو چهارم از سری خودکشی های زنجیره ای گیمر های بازی نهنگ آبی که به صورت سقوط از یک جای بلند هستش با بقیه ویدیو ها خیلی فرق دارد. این ویدیو از فاصله چند سانتی هنگان مرگ گرفته شده و مطعلق به یک دختر و پسر است. خودکشی این دو فرد بسیار بی سر و صدا بوده چون قبل از خبردار شدن سیل عظیمی از انسان های گوشی به دست انجام شده.

کسی که این فیلم را گرفته بود ادعا داشت که من داشتم در پیاده رو قدم میزدم که متوجه جسد بی جان دختر شدم و وقتی به بالا نگاه کردم پسر دیگری را دیدم که او هم میخواست خود را به پایین پرتاب کند. خیلی خواستم او را منصرف کنم اما در کمال ناباوری آن پسر به پایین پرید. هنوز از اینکه گوشی خود را کنار نگذاشتم و مشغول فیلمبرداری بودم و کاری برای نجات پسر نکردم عذاب وجدان دارم.