در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کابین قتل رابرت هانسن

رابرت هانسن تفریح شکار را به شکل نمایش افراطی بیمارگون ظلم و ستم و بی توجهی به زندگی انسان ها درآورد. هانسن زن ها را فریب می داد و آن ها را با استفاده از هواپیمای خصوصی خود به کابینی که در جنگل های آلاسکا واقع شده بود ، می برد.

او آن ها را در آن کابین مورد ضرب و شتم قرار می داد و آن ها را در آنجا اسیر می کرد سپس وی زن های بیچاره را در حیات وحش رها می کرد و سپس آن ها را دنبال و شکار می کرد. هنگامی که یک زن موفق به فرار از وی شد و به مقامات محلی مراجعه کرد قتل ها پایان یافتند. اگرچه آن ها برنامه داشتند وی را به چهار فقره قتل محکوم کنند اما بعد از اعترافات او تعداد قتل ها به ۲۱ فقره قتل افزایش یافت.