در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کالین ایوانز

در هوا معلق بودن یکی از نمایش هایی است که معمولا احضارکنندگان ارواح و شعبده بازها آن را اجرا می کنند.

در این نمایش، اینطور وانمود می شود که فرد بدون اینکه وسیله خاصی به او متصل شده باشد به پرواز درمی آید و معلق می ماند. احضارکننده های ارواحی که به هوا بلند می شوند، دوباره به همان نقطه ای که از آنجا بلند شده اند برمی گردند.

کالین ایوانز یکی از مشهورترین مدیوم هایی است که همیشه ادعا می کرد ارواح به او کمک می کنند تا به پرواز درآید. او همیشه در جلسات احضار روح خود نمایش معلق بودن در هوا را داشت تا اینکه سال ۱۹۳۸ عکس مادون قرمزی که از او گرفته شد دست این مدیوم دروغین را رو کرد.
در یکی از جلساتی که ایوانز برگزار کرده بود وقتی او به هوا بلند شد دو دوربین از زوایای مختلف شروع به عکاسی کردند. جلسه احضار روح در تاریکی برگزار می شد و برای همین دوربین ها مجهز به مادون قرمز بودند و از این رو همه جزئیات را به خوبی ثبت می کردند. در عکس های گرفته شده از کالینز کاملا مشخص است که به کت و شلوار او سیم های نازکی متصل است تا او را از روی زمین بلند کند. به این ترتیب با انتشار این عکس، معلوم شد که ارواح، کالینز را از زمین بلند نمی کنند بلکه سیم های نامرئی به او در نمایش ها کمک می کردند.