در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب تخت سلیمان

  • نام کتاب: تخت سلیمان
  • نویسنده: علی اکبر سرافراز

کتاب حاضر گزارش اجمالی و مفید از نتایج کاوش های هیات مشترک حفاری علمی باستان شناسی ایران و آلمان در تخت سلیمان است . در این کتاب مولف با اشارات سودمند تاریخی درباره تخت سلیمان آذربایجان بر تکمیل فواید گزارش کوشیده است .
مطالب این کتاب گذشته از اینکه داستانی گویا و دل انگیز از سرگذشت ویرانه تخت سلیمان محسوب میشود بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که داوری و تردید را در مورد وحدت تخت سلیمان و جای آتشگاه آذرخش و شهر باستانی شیز برطرف میسازد و جایگاه آذرگشنسپ آتش شاهی و محل قطعی شهر شیز را در روزگار آتوروپاتها و تا پایان ساسانیان مرکز سرزمین آذربایجان و کعبه جویندگان و زیارتگاه شهریاران و مرکز دینی شاهنشاهی ایران به شمار میرفت نشان میدهد …