در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب دنیای جن وشیاطین

 • نام کتاب: دنیای جن و شیاطین
 • تالیف: دکتر عمر سلیمان اشقر
 • ترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمین

کتاب در مورد بیان دیدگاه اسلام در مورد ماهیت جن و شیطان و رابطه آنان با اسلام است.

نویسنده در فصل نخست، اطلاعات مفیدی درباره چیستی جن و شیطان و شکل ظاهری و ساختار فیزیکی آنها بیان کرده و خلاصه‌ای از ساختار اجتماعی و نحوه زندگی آنها را شرح می‌دهد.

در بخش بعد، وظایف جن را در قبال خدا و رسول و دیگر مسلمانان بیان می‌کند. در بخش بعد، به دلایل و پیشینه دشمنی انسان و شیطان اشاره کرده و روش‌های شیطان را در فریب انسان نام می‌برد.

معرفی سلاح‌های مؤمن در رویارویی با شیطان و حکمت آفرینش شیطان، از جمله دیگر مباحث کتاب است…

فهرست مطالب بصورت خلاصه:

 1. آفرینش،شکل و نحوه ساختار جن
 2. شیطان دو شاخ دارد
 3. خوراک و پوشاک جن
 4. عمر و مرگ جن
 5. خانه،مجلس و مکان جن
 6. حیواناتی ک با شیطان زندگی میکنند
 7. احضار روح
 8. جن و بشقاب پرنده
 9. درمان صرع و دلایل آن
 10. نهی از کشتن مارهای خانگی
 11. زدن جن و بدگویی از او…

برای دریافت این کتاب روی اینجا کلیک کنید