در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب دنیای شگفت انگیز بعد چهارم

 • نام کتاب: دنیای شگفت انگیز بعد چهارم
 • نام نویسنده: رودی راکر
 • نام مترجم: جواد سید اشرف

در کتاب دنیای شگفت انگیز بعد چهارم سعی شده است مبانی و مفاهیم بعد چهارم به صورت ساده و عامه فهم بیان شود.
یکی از مزیت های کتاب استفاده از اشکال گوناگون جهت تفهیم هر چه بیشتر موضوع است.

کتاب از سه بخش و یازده فصل تشکیل شده که عبارتند از:

بخش اول: بعد چهارم

 • سمت و سویی جدید
 • سطحستان
 • سیر و سفر در فوق فضا
 • در پس آینه
 • آیا ارواح در فوق فضا زندگی می کنند؟!

بخش دوم: فضا

 • از چه جنس و مصالحی ساخته شده ایم؟
 • شکل فضا
 • درهای جادویی به جهانهای دیگر

بخش سوم: رفت و برگشتی به بعد چهارم

 • یادداشتهای روزانه درباره فضا-زمان
 • سفر در زمان و تله پاتی
 • واقعیت چیست؟

برای دریافت این کتاب روی اینجا کلیک کنید