در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کلیپ جن گیری از دختر ایرانی

واقعی یا ساختگی بودن ویدئو به عهده خودتون.

نظر خودم این ساختگیه

شخص درون فیلم آقای طاهری که به جرم شیادی در زندان هستند.
کلیپ های بیشتر در کانال تلگرام…