در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کلیپ زن جن زده

فیلم زنی به نام کارملا را به تصویر میکشد که در حال هذیان گویی است اما انچه که گفته میشود بیشتر ترسناک است ظاهرا این زن دچار تسخیر شدگی شده است اطرافیان اورا میخواهند ارام کنند ومیگویند بهوش بمان اما این زن با صدایی خبیثانه به انها میگوید او در حال رفتن به جهنم است او دیگر وجود ندارد!