در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کلیپ مشاهده یوفو بر فراز ماه

ویدئوی زیر مربوط به ماموریت اپولو ۱۶ است، سندیت این ویدئو به حدی زیاد است که توسط ناسا بررسی شد و در نهایت به ان برچسب غیرقابل شناسایی زده شد و به عقیده ی بسیاری وجود این ویدئو دلیل بسیار واضحی بر وجود یوفو هاست.

ویدئو زیر در ماموریت اپولو ۱۶ گرفته شد که در ان جسمی شناور کاملا مشخص و واضح است، نکته ی جالب اینجاست که باوجود اینکه دوربین برای چند ثانیه تغییر مسیر میدهد و باز هم به سطح ماه برمیگردد جسم هنوز انجاست و کم کم وارد تاریکی سایه ماه میشود!