در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

گود ترین اقیانوس کدام است؟

اقیانوس ها هنوز از بسیاری جهات به صورت معمایی بزرگ برای ما باقی مانده اند. ما حتی نمی دانیم عمر اقیانوس ها چقدر است. اما گویا این مسلم است که در مراحل نخستین تکامل زمین, هیچ اقیانوسی وجود نداشت. امروزه در عمق اقیانوس ها کاوش می کند تا چیزهای بیشتری درباره شان بفهمد. کف اقیانوس را در عمق سه هزار و ششصد متری, گلی نرم و لجن مانند, به رنگ زنگاری, پوشانده است. این گل از اسکلتهای آهنگین حیوانات ریز دریایی به وجود آمده.

کف قسمت های گود و تاریک دریا, یعنی در عمق ۵/۶ کیلومتری, به وسیله ی لجنی نرم و زنگاری به نام رس قرمز پوشیده است. این لجن از اجزای خرد اسکلت حیوانات, پوشش گیاهان ریز و از خاکستر های آتشفشانی درست شده است. اندازه گیری عمق اقیانوس ها به وسیله ی فرستادن امواج صوتی و انعکاس آنها صورت می گیرند. آنگاه زمان رفت و برگشت آنها را اندازه گیری کرده, تقسیم بر دو می کنند و عمق اقیانوس را بدین طریق به دست می آورند.

بر پایه ی این اندازه گیری ما به نتایج خوبی در تعیین حد متوسط عمق اقیانوس ها و همچنین گودترین نقطه ی هر اقیانوسی رسیده ایم:

  1. اقیانوسی که بطور متوسط از همه گودتر است اقیانوس آرام است.
  2. اقیانوس هند از لحاظ گودی در درجه ی دوم است . چون گودی میانه ی آن ۳۹۰۰ متر است.
  3. درمرحله ی سوم ، اقیانوس اطلس قرار دارد که بطور میانگین ۳۸۶۵ متر گودی دارد.

در کم عمقی ، دریای بالتیک را مثال می زنیم که تنها ۵۴۰ متر گود است. گودترین نقطه ای که تاکنون شناخته شده واقع در اقیانوس آرام نزدیک جزایر گوام است که ۱۰۶۲۰ متر عمق دارد. در اقیانوس اطلس کنار “پورتوریکو” جاییست که ۹۰۷۵ متر عمق دارد و در میان گودترین نقاط دنیا دومین جا به شمار می آید. اما خلیج “هودسن” که از بسیاری دریاها بزرگتر است, گودترین جایش فقط به ۲۰۰ متر عمق می رسد.