در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

گوی های نورانی در جنگ جهانی دوم

فو فایترز یا جنگنده های فو اصطلاحی برای اشاره به گوی های نورانی است که در جریان جنگ جهانی دوم توسط خلبان های نازی و متفقین بکرات مشاهده شد و این خلبان ها را شدیدا به دردسر انداخته بود، زیرا متفقین فکر می کردند آنها جنگنده های سری آلمان هاست و آلمان ها فکر می کردند تکنولوژی سری متفقین است.

از این لحاظ برای آنها مشکل ساز بود که مجبور می شدند تیرها و موشک های شان را بطرف آنها شلیک کنند، و در میان بهت و حیرت می دیدند که هیچ اتفاقی نمی افتد و آنها کماکان در آسمان هستند، این خلبان ها پس از پایان ماموریت این موارد عجیب را به فرماندهان شان گزارش می دادند و هر چه تحقیق و بررسی می کردند کمتر در مورد ماهیت شان به نتیجه می رسیدند، کم کم این باور در آنها بوجود آمد که این گوی های نورانی اصلا ارتباطی با زمین ندارند و بیگانه هستند.

حتی امروزه نیز مردم در سرتاسر زمین از مشاهده آنها خبر می دهند، یک فرضیه در این رابطه شکل گرفته است که می گوید اینها جستجوگر های فرازمینی ها به زمین برای شناسایی یا حتی محافظت از زمین و انسان هاست، زیرا معمولا در مواقعی مشاهده می شوند که زمین با مخاطرات بزرگ روبرو است مثلا انفجار های اتمی، جنگ های جهانی، فجایع زیست محیطی و غیره. آنها ماموریت دارند تا از زمین در برابر این مخاطرات محافظت نمایند. آیا بواقع چنین است یا آنها صرفا پدیده های طبیعی ناشناخته هستند؟