پاتریک

پاتریک

در کارتون باب اسفنجی، کسی که بیشترین طرفدار رو برای خودش پیدا کرده پاتریکه و حتی از خود باب اسفنجی معروف تره، خب این شخصیت…