پروژه مارشال

پروژه مارشال

پروژه مطالعات پزشکی که آمریکایی ها روی ساکنان جزیره «مارشال» در اقیانوس آرام انجام دادند. ساکنان این جزیره در اول مارس ۱۹۵۴ تحت اولین آزمایش…