گنج فرعون

گنج فرعون

شگفتی سراسر وجود هوارد کارتر را فراگرفته بود. کسی‌که سال ۱۹۲۲ توانست محل دفن فرعون مشهورمصر، توت‌آنخ‌آمون را پیدا کند. راه ورود به مقبره و…

پسر مرموز

پسر مرموز

ﺍﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﺭﺍ ‏(ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﻣﺶ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ‏) ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ۱۹۵۰ ﺩﻭﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ…