کتاب شناخت جهان

کتاب شناخت جهان

نام کتاب: شناخت جهان نام نویسنده: ادوارد هولمز با همکاری ریچارد فینیز نام مترجم: محمد شاطرلو تصاویر: رونالد امبلتن فهرست مطالب : پیدایش جهان/سپیده دم…

رمان گنج تروا

رمان گنج تروا

نام کتاب: گنج تروا نویسنده: ایروینگ استون مترجم: فریدون رضوانیه گنجهای تروا برگی تازه بر صفحات تاریخ… در این کتاب، داستانی آمریکایی درباره تلاش های خستگی…