کتاب باکتی یوگا

کتاب باکتی یوگا

نام کتاب: باکتی یوگا نام نویسنده: سوامی ویوکاناندا نام مترجم: —– سوامی ویوکاناندا یکی از بزرگترین عارفان و اندیشمندان هند بین سالهای ۱۸۹۳ و ۱۹۰۲…

رمان رستاخیز

رمان رستاخیز

نام رمان: رستاخیز نام نویسنده: لئو تولوستوی نام مترجم: محمد مجلسی رستاخیز کتابی از نویسندهٔ روسی لئو تولستوی (لف تالستوی)است که در سال ۱۸۹۹منتشر شده…